Bispebjerg Hospital

5 september - 30 oktober 2013

Det de andre ikke ser

Der sker mange ting på et hospital, som besøgende og pårørende aldrig oplever. Bag kulisserne har
hospitalet sit eget liv. Her arbejdes og planlægges i administrationen for læger, plejepersonale,
teknikere, portører og øvrige ansatte med det formål at give patienterne den bedst mulige behandling
og ophold på Bispebjerg Hospital. Foruden den faglige behandling er også patienternes alemen oplevelse
i dagene på hospitalet vigtig. For eksempel er kosten af vital betydning for patienternes velbefindende.

Maden tilberedes i Bygning 30. I det kæmpestore køkken i den århundrede gamle bygning tegnet af
arkitekt Martin Nyrup (også arkitekten bag Københavns Rådhus) forberedes maden i køkkenregionerne
og transporteres gennem underjordiske gange på i alt 3,4 km. Gangene tjener som forbindelsesled
mellem hospitalets mange pavilloner og bygninger. Hver dag tilberedes retter til omkring 700 patienter:
Skånekost, almindelig mad, festmad og vegetarmad mm.
I bygning 10 foregår genoptræningen og fysioterapien.

I forbindelse med Bispebjerg Hospitalets 100 års jubilæum har Tove Dehn sammen med to andre
kunstnere - Lise Seier Petersen og Dorthe Grum-Schwensen - haft adgang til blandt andet Bygning
10. Tove Dehn har i sine fotografisk redigerede værker ønsket at vise en lille del af livet og historien på
Bispebjerg Hospital. Tove Dehn arbejder i sine billeder med lysets virkning i en enkel og stram kom-
position, hvor rum og indhold selv fortæller historien. Tove Dehn har ikke stylet og rettet på motiverne.
Dem har hun fundet i deres naturlige omgivelser, men indrammet dem med kameraets linse. Hun ser
motiverne som kompositioner med deres farver, linjer og lys.

På udstillingen præsenterer Tove Dehn, Lise Seier Petersen og Dorthe Grum-Schwensen værker inspi-
reret af en lang række besøg igennem det seneste år på hospitalet.
Om sine værker siger Tove Dehn: "I de senere år har jeg arbejdet med fotografiet som udtryksmiddel.
Ved at fastholde nuet i den enklest mulige form i samklang med lys, rum og farver bearbejder og optimerer
jeg mine værker ved hjælp af computer-teknik."

 

Karen Fredslund Ellegaard
Journalist, designer News/2
www.news2.dk